CHƯƠNG TRÌNH CỦA GIẢI (ngày 09-13/4/2014)

I. Ngày 09/4/2014
Sáng
09h00: Đón VĐV,tổ trọng tài,…; nhận phòng ở
10h30: Bốc thăm
11h00 : Khai mạc
12h00: Mời cơm trưa
Chiều
15h00: Ván 1
19h00: Mời cơm tối
Tối
20h00: Ván 2

II. Ngày 10/4/2014
Chiều
14h00: Ván 3
18h00: Mời cơm tối
Tối
19h00: Ván 4

III. Ngày 11/4/2014
Sáng
08h00: Ván 5
Chiều
15h00: Ván 6
19h00: Mời cơm tối

IV. Ngày 12/4/2014
Sáng
08h00: Ván 7
Chiều
15h00: Ván 1 (vòng 2)
19h00: Mời cơm tối

V. Ngày 13/4/2014
Sáng
07h30: Ván 2 (vòng 2)
11h15: Bế mạc
12h00: Liên hoan chia tay

Trân trọng thông báo,