Chú Cường pro nhỉ. Xem clip của chú, cháu lại nhớ clip đám cưới cháu năm ... 2003.