Sao không có giải cho kỳ thủ nhỏ tuổi nhất này nhỉ?