Nhằm phát triển phong trào cờ tướng tại thị xã Đồng Xoài nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung, Hội quán cờ tướng Bình Phước - Cafe Trạng Nguyên sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ vào Chủ Nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 26 tháng 4. Nội dung sinh hoạt sẽ bao gồm khai cuộc - trung cuộc - tàn cuộc. Chủ đề sinh hoạt ngày 26/04/2015: Thế trận Pháo đầu đối bình phong Mã tả Mã bàn hà!