Có một việc liên quan đến cờ dành cho bạn nào quan tâm: cần người chơi cờ Tướng để thử nghiệm chương trình (app) mới (cờ tướng online) chạy trên iPhone, iPad.

Yêu cầu: phải có iPhone hoặc iPad, cài iOS 8 trở lên để cài app. Biết chơi cờ Tướng (trình độ nào cũng được, miễn là chơi được trọn ván và đủ kiên nhẫn chơi). Đủ trình độ sử dụng cơ bản các chương trình trên iPhone, iPad vì người đó sẽ phải tự xoay sở lấy (không khó vì chương trình có thiết kế theo tiêu chuẩn, rất nhiều người có thể dùng được).

Công việc: chơi cờ tướng online (đánh với người, không phải máy), ít nhất 1 giờ mỗi ngày, tổng cộng khoảng 10 tiếng trong vòng 10 - 14 ngày. Nếu thấy chương trình bị lỗi hoặc có ý tưởng, ý kiến thì thông báo cho bên thuê.

Tiền công: $US10 (khoảng $1 cho 1 giờ chơi cơ bản).

Nói thêm về thu nhập: công việc này có thu nhập không cao (theo tiêu chuẩn quốc tế) nhưng người tham gia có một số ích lợi sau:
- Không cần bất cứ kỹ năng nghề nghiệp đặc biệt gì
- Là khởi đầu tốt cho những ai muốn tìm việc lâu dài trên trang web tìm việc này (thường người thuê chỉ thích thuê người đã có kinh nhiệm, đã trải qua nhiều việc, được nhận xét tốt… vòng luẩn quẩn là người mới khó tìm việc vì không ai thuê trước đó)
- Người làm việc tin cậy, chu chỉnh có cơ hội rất lớn được thuê tiếp ở các vòng sau, thậm chí được thuê dài hạn sau này
- Thu nhập sẽ tăng (có thể nhiều lần) nếu chương trình được phát hành chính thức và thành công

Đợt việc này sẽ bắt đầu trong vòng 2 ngày, bạn cần đăng ký trong khoảng thời gian đó.

Chúc vui

https://www.upwork.com/jobs/Xianqi-C...2fb9521821697e