Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Điều lệ clb cờ vua & cờ tướng thần đồng đà nẵng
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jul 2009
  Bài viết
  106
  Post Thanks / Like

  Mặc định Điều lệ clb cờ vua & cờ tướng thần đồng đà nẵng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm
  ĐIỀU LỆ
  CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG
  [LEFT] [LEFT] [RIGHT]
  Chương I
  CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
  Điều 1.
  1. Tên gọi: “CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG ”.
  2. CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG là một tổ chức xã hội tự nguyện của những người yêu thích hoạt động về TDTT (môn cờ vua & cờ tướng…) trong Xã, Phường, tp Đà Nẵng .
  3. CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG có tư cách trước pháp luật về mọi hoạt động của mình.
  Điều 2.
  Mục đích hoạt động của Câu lạc bộ là tập hợp Hội viên luyện tập phát triển phong trào và nâng cao thành tích TDTT (môn cờ vua &cờ tướng ).Nhằm duy trì nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt cho công tác, học tập, lao động sản xuất, xây dựng đời sống Văn hóa tươi vui lành mạnh ở địa phương, đơn vị.
  Điều 3.
  1. CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG có thẻ sinh hoạt cho các hội viên.
  2. CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG có trụ sở riêng tại 272/ 3 Trần Cao Vân tp Đà Nẵng .
  Điện thoại LH :Huấn luyện viên Bùi Quốc Khánh 0935.62.25.25. &0906. 515.373
  3. Thường trực của Câu lạc bộ là: Ban chủ nhiệm câu lạc bộ.
  Chương II
  NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ  Điều 4.
  1. Thu hút những người tự nguyện cùng sở thích để tổ chức, hướng dẫn hoạt động thể dục thể thao, nhằm thỏa mãn nhu cầu rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe và thành tích thể thao của người tập.
  2. Tổ chức và tham gia các giải thể thao quần chúng, các hoạt động Văn hóa – Thể thao ở địa phương, đơn vị.
  3. Quản lý và phát triển hội viên; đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình hoạt động; giữ gìn vệ sinh môi trường.
  4. Thực hiện các dịch vụ phục vụ người tập theo đúng quy định của pháp luật.
  5. Tuyên truyền, giáo dục vận động để hội viên chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Thể dục thể thao.
  Điều 5.
  1. Tổ chức tuyển chọn, huấn luyện và thành lập đoàn Vận động viên tham dự thi đấu các giải trong khu vực và toàn quốc khi được phép của các cơ quan quản lý nhà nước về Thể dục thể thao của địa phương.
  2. CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG tranh thủ sự hỗ trợ về vật chất của mọi tổ chức, tập thể cá nhân, trong và ngoài Tỉnh để tổ chức các hoạt động TDTT (môn cờ vua &cờ tướng ) tại địa phương.
  Chương III
  HỘI VIÊN
  Điều 6.
  1. Những người hâm mộ TDTT (môn cờ vua &cờ tướng …) công nhận điều lệ và tự nguyện hoạt động trong CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG sau khi hoàn tất các thủ tục xin gia nhập Câu lạc bộ đều có thể trở thành hội viên của Câu lạc bộ .
  2. Việc kết nạp hội viên do Ban chủ nhiệm CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG quy định.
  Điều 7.
  1. Hội viên có nghĩa vụ sau:
  - Thực sự hoạt động cho phong trào TDTT (môn cờ vua &cờ tướng .) tự nguyện góp công, góp sức và ủng hộ cho sự nghiệp phát triển TDTT .


  -Tôn trọng, chấp hành điều lệ, nghị quyết và những quy định, quy chế của Câu lạc bộ.
  - Hoàn thành các nhiệm vụ do Câu lạc bộ phân công.
  2. Hội viên có quyền bầu cử và ứng cử vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, được tham gia ý kiến, thảo luận dân chủ và biểu quyết về các công việc của Câu lạc bộ trong các cuộc họp và hội nghị của Câu lạc bộ.
  -Hội viên có quyền xin ra CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG.
  Chương IV
  NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ
  Điều 8.
  1. Câu lạc bộ Thể dục thể thao cơ sở hoạt động theo phương thức tự quản, tự nguyện, tự trang trải và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã, phường; chịu sự quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về Thể dục thể thao ở địa phương.
  2. CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG hoạt động theo nguyên tắc, thiểu số phục tùng đa số tổ chức cấp dưới phục tùng sự chỉ đạo của tổ chức cấp trên.
  3. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ do Đại hội toàn thể của Câu lạc bộ bầu ra theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.
  Điều 9.
  1. Đại hội toàn thể Câu lạc bộ là tổ chức lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ họp thường lệ 02 năm 01 lần do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ triệu tập.
  2. Đại hội toàn thể Câu lạc bộ có nhiệm vụ:
  - Thông qua báo cáo tổng kết, kiểm điểm đánh giá hoạt động của Câu lạc bộ.
  - Xác định phương hướng, nhiệm vụ của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ tới.
  - Quyết định bổ sung và sửa đổi Điều lệ của Câu lạc bộ.
  - Thông qua dự toán và quyết toán tài chính.
  - Bầu Ban chủ nhiệm mới của Câu lạc bộ.
  Điều 10.


  Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ lãnh đạo các hoạt động của Câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm họp 03 tháng 01 lần, khi cần có thể họp bất thường do Chủ nhiệm Câu lạc bộ triệu tập. Cuộc họp phải có ít nhất 2/3 số ủy viên Ban chủ nhiệm tham dự.
  Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ:
  1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội toàn thể Câu lạc bộ.Bầu Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm thường trực.
  2. Chuẩn bị báo cáo và phương hướng hoạt động để trình bày trước Đại hội, triệu tập Đại hội thường kỳ và bất thường của Câu lạc bộ.
  3. Xét các vụ kiện cáo, khiếu nại và quyết định khen thưởng, kỷ luật.
  4. Thông qua dự toán và quyết toán thu chi tài chính của Câu lạc bộ.
  5. Ban hành quy chế, nội dung hoạt động của Câu lạc bộ.
  Điều 11.
  1. Thường trực của Ban chủ nhiệm gồm: Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm phụ trách công tác chuyên môn, tài chính vật chất của Câu lạc bộ; Thường trực Ban chủ nhiệm họp thường lệ 01 tháng 01 lần do Chủ nhiệm Câu lạc bộ triệu tập.
  2. Thường trực Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ điều hành các hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ theo nghị quyết Đại hội và Ban chủ nghiệm. Thành lập các bộ phận giúp việc, Ban tổ chức các giải thi đấu do Câu lạc bộ tổ chức.
  Chương V
  TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ
  Điều 12.
  CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG là tổ chức quản lý tài chính độc lập, nguồn thu nhập thường xuyên của Câu lạc bộ gồm có:
  - Tiền hội phí do các hội viên đóng góp;
  - Tiền ủng hộ của các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức cá nhân trong và ngoài .
  - Tiền tài trợ của nhà nước;
  - Các khoản thu khác;
  Điều 13.
  1. Khoản chi:
  - Tiền điện, nước, bảo dưỡng sân bãi
  - Chi phí tập luyện hàng ngày.
  - Sinh hoạt thường kỳ của Câu lạc bộ.

  - Các khoản chi khác.
  2. Mức thu lệ phí và kế hoạch chi do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ quy định.
  Chương VI
  KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
  Điều 14.
  Các cá nhân thuộc CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG có thành tích xuất sắc trong công tác của Câu lạc bộ được Câu lạc bộ khen thưởng hoặc đề nghị các cấp chính quyền, đoàn thể khen thưởng.
  Điều 15.
  Những cá nhân thuộc hoạt động trái với điều lệ và các nghị quyết của Câu lạc bộ làm tổn thương đến uy tín, danh dự của Câu lạc bộ sẽ tùy theo mức độ nặng nhẹ chịu hình thức kỷ luật thích hợp.
  Chương VII
  HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI
  Điều 16.
  Điều lệ của CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG có hiệu lực từ ngày Đại hội toàn thể Câu lạc bộ nhất trí thông qua và được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  Điều 17.
  Chỉ có Đại hội toàn thể Câu lạc bộ mới có quyền bổ sung và sửa đổi bản Điều lệ của CLB CỜ VUA &CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG.
  TM.BAN CHỦ NHIỆM

  đã ký
  Bùi Quốc Khánh

 2. Thích ngochd, Nguyễn Huy Tùng, trung_cadan đã thích bài viết này
 3. #2
  Ngày tham gia
  Jul 2009
  Bài viết
  106
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Hình ảnh hoạt động của CLB [/

 4. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
 5. #3
  Ngày tham gia
  Jul 2009
  Bài viết
  106
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  [IMG][/IMG]

 6. Thích dieuhb, Nguyễn Huy Tùng, trung_cadan, Tiểu Nhị đã thích bài viết này
 7. #4
  Ngày tham gia
  Jul 2009
  Bài viết
  106
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Những tài năng nhí của CLB CỜ VUA & CỜ TƯỚNG THẦN ĐỒNG ĐÀ NẴNG[IMG][/IMG]

 8. Thích Nguyễn Huy Tùng, trung_cadan, Tiểu Nhị, hoahuong đã thích bài viết này
 9. #5
  Ngày tham gia
  Jul 2009
  Bài viết
  106
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Cần chuẩn bị những gì khi vào thi đấu cờ

  Điều đầu tiên kỳ thủ cần phải hiểu rằng mỗi giải đấu có rất nhiều đối thủ cùng cạnh tranh một bộ huy chương ít ỏi, vì thế đây là một thử thách rất khó khăn, cả về thể lực lẫn trí lực. Với những kỳ thủ chưa từng hoặc chưa quen sử dụng đồng hồ thì áp lực càng lớn.
  Về thể lực, với nhịp độ thông thường của các giải trẻ là đấu 3 trận trong 2 ngày, trong suốt 1 tuần liền, mỗi trận trung bình 3-4 tiếng. Nếu thể lực không đủ tốt, kỳ thủ sẽ không thể đạt hiệu suất thi đấu cao ở những phút cuối trận hoặc những ván đấu cuối.
  Về chuyên môn, bạn có thể sẽ gặp các khai cuộc mới mà bạn chưa từng được học, sẽ phải xử lý những hình cờ khó dưới áp lực thời gian đã cạn v.v.

  Ngoài ra, về tâm lý, rất nhiều kỳ thủ mặc dù mới tham gia đã cảm giác bị tâm lý phải có thành tích đè nặng hoặc cảm giác thiếu tự tin. Cũng không loại trừ áp lực đến từ thầy, cô, gia đình.
  Vậy bạn nên chuẩn bị gì để đạt được kết quả tốt nhất ?

  1. Về chuẩn bị chuyên môn :
  Tất nhiên mỗi kỳ thủ đều muốn mình chuẩn bị đầy đủ nhất và hy vọng tránh được các bất ngờ gây ra bởi đối thủ của mình. Thực tế thì điều đó là không thể vì không ai đoán trước được đối thủ sẽ chơi chính xác kiểu gì. Với đối thủ vô danh, ta không có thông tin về đối thủ. Với đối thủ có tên tuổi, họ vẫn có thể thay đổi lối chơi. Khi bạn là những người mới học cờ, cách tốt nhất là nắm được các nước đi khai cuộc cơ bản và nguyên tắc phía sau các nước đi đó. Ví dụ nếu bạn cầm quân Trắng, bạn có thể chọn các nước đi đầu tiên 1.d4, 1.e4 hay 1.Mf3. Với mỗi nước đi đầu tiên đó, bạn cần đọc thêm tài liệu, xem các ván đấu của các kiện tướng và luyện tập với các bạn học của mình. Tương tự như vậy, khi cầm quân Đen bạn phải nắm được cách đáp trả các nước đi cơ bản trên của bên Trắng. Học khai cuộc là cả một quá trình, bạn sẽ dần dần hoàn thiện hệ thống khai cuộc của mình thông qua quá trình học, tập luyện và thi đấu.

  2. Các quy tắc chung khi thi đấu :
  Trước khi tham gia giải, chúng ta nên ghi nhớ những quy tắc mà một kỳ thủ chuyên nghiệp trong một giải đấu nghiêm túc cần biết :
  – Có mặt trước giờ thi đấu 10-15 phút. Hiện nay nhiều giải chuyên nghiệp với quy mô lớn đã quy định nếu không có mặt tại thời điểm bắt đầu ván đấu là bị xử thua.
  – Nên bắt tay đối thủ trước khi bắt đầu và sau khi kết thúc ván đấu. Điều này thể hiện tính thân thiện, tôn trọng nhau.
  – Tay nào đi quân thì tay ấy bấm đồng hồ.
  – Với cờ chậm hoặc cờ tiêu chuẩn, bắt buộc ghi biên bản.
  – Tuân thủ luật chạm quân nào phải đi quân ấy. Nếu cần sửa vị trí quân thì phải thông báo “sửa quân” cho đối thủ trước khi chạm vào quân. Chỉ được sửa quân trong thời gian của mình.
  – Khi nhập thành phải di chuyển Vua trước, Xe sau. Những bạn mới học hay mắc phải lỗi này.
  – Không được mang theo người các phương tiện truyền tin (điện thoại, máy tính bảng, v.v) Hầu hết các giải hiện nay đều cấm chuyện này rất nghiêm khắc.

  3. Quá trình luyện tập :
  Trước khi vào giải, cố gắng tập làm quen thi đấu dưới áp lực thời gian như giải sẽ tham gia. Ví dụ nếu tham gia cờ chớp thì nên tập một số ván với 3 phút + 2s/ván, nếu tham gia cờ chậm thì tập với mức 90 phút. Đối thủ để tập tốt nhất là ngang sức hoặc dao động trong ngưỡng 200Elo (tất nhiên nếu bạn đã có hệ số)
  Học kỹ một số dạng cờ tàn và chiếu hết cơ bản cũng đem lại lợi ích rất nhiều. Ngoài ra, luyện tập các bài tập chiến thuật càng nhiều càng tốt là điều rất cần cho các kỳ thủ ở mức bắt đầu học cờ.

  4. Ngủ đủ giấc :
  Điều này cực kỳ quan trọng nhưng những kỳ thủ chưa có kinh nghiệm đánh giải thường không chú trọng. Có thể vì ngủ lạ nhà, tâm lý hồi hộp, lệch múi giờ hay thậm chí vì chơi game, lo lắng chuẩn bị quá mức đều dẫn đến không ngủ đủ (ít nhất là 8 tiếng). Ngủ đủ sẽ giúp thần kinh được nghỉ ngơi, hồi phục và đem lại một khả năng tối ưu cho ván đấu vào hôm sau.

  5. Trong lúc thi đấu :
  – Nếu ván đấu kéo dài và bạn cảm thấy mất tập trung, nên đứng dậy đi dạo trong khu vực thi đấu trong khi đối thủ đang suy nghĩ. Đầu óc bạn sẽ được nghỉ ngơi trong chốc lát và giúp bạn tập trung trở lại.
  – Nếu buồn ngủ, hãy ra nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh.
  – Luôn có sẵn chai nước lọc (hoặc sữa nếu các bé thích) cho suốt ván đấu.

  Chúc các bạn đạt kết quả cao trong các giải đấu chuẩn bị tham gia

 10. Thích ngochd, hoahuong, Nguyễn Huy Tùng, Tuank75, trung_cadan đã thích bài viết này
Điều lệ clb cờ vua & cờ tướng thần đồng đà nẵng

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.