1. Người đàn ông
Tô mặt đỏ gay
Bằng chai rượu nếp

2. Kẻ say
Thấy rõ
Trái đất đang quay

3. Lá thu
Con ốc
Đánh đu giữa trời

4. Cánh đào rơi
Lối em đi
Xuân tàn

5. Dưới ao kia
Bầy nòng nọc nhỏ
Hôn bừa mặt ai

6. Mắt tèm nhem
Người lạ - người quen
Chỉ là một vệt đen

7. Lải nhải
Con mọt gỗ
Kể mãi chuyện ngày xưa

8. Bã trà ngày mưa
Bầy ốc sên nhỏ
Mở tiệc tưng bừng

9. Đời tôi héo úa
Bởi ánh mắt em
Bắt đền!

10. Trái ổi đào
Sâu ăn dở
Bầu trời nham nhở