Già như một ngọn cỏ lau
Ngả nghiêng trong gió rũ nhàu tóc mây
Chuyện xưa còn kể mê say
Cười vang một tiếng thiên thai gọi về