TƯỢNG KÌ BÀI CỤC

DỤ ĐỊCH THÂM NHẬP (诱敌深入)

Dạo trang Quảng Đông tượng kỳ thấy bài này Đem về cho các bạn. Kính mời thưởng thức CỜ (Còn cô gái bên cạnh thì .... )