PDA

View Full Version : Câu lạc bộ cờ tướng Kỳ Phong  1. Giải cờ tướng vô địch cá nhân câu lạc bộ Kỳ Phong năm 2017
  2. Clb Kỳ Phong - Sinh hoạt chuyên đề !!!
  3. Giải cờ tướng chuyên đề khai cuộc câu lạc bộ Kỳ Phong năm 2018
  4. Giải cờ nhanh hằng tuần câu lạc bộ Kỳ Phong năm 2018
  5. Thi đấu giao lưu CLB Kỳ Hội Quán - CLB Kỳ Phong năm 2017
  6. CLB Kỳ Phong và những bước tiến mới trong năm 2018
  7. Điều lệ giải cờ tướng Master CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018
  8. Giải vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong tranh cúp Nhất Nga năm 2018
  9. Giải cờ tướng vô địch cá nhân câu lạc bộ Kỳ Phong năm 2018