Cách đăng ký tham gia các khóa học online của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo !!!1- Tham gia nhóm facebook : Link : https://www.facebook.com/groups/hocco.vn/ ( không bắt buộc )
2- Gửi tiền tham gia khóa học đầu tiên : Chuyên đề 1 : Đi tiên Trung pháo tấn tam binh phá bình phong mã
3- Số lượng clip/các biến : 40

Đơn giá : 299.000 đồng ( chuyển khoản ) Phạm Thanh Trung Vu Huu Cuong : Vietcombank ThangLong , Stk : 0021000428911 .
Thẻ điện thoại ( 1 trong 3 mạng chính ) : 350.000 đồng ( nhắn tin vào phần tin nhắn face : https://www.facebook.com/trung.phamthanh.5492 )
Paypal : Trung_cadan@yahoo.com ( 18 $ )

4- Gửi thông tin bao gồm :

- Tên :
- Sdt liên lạc :
- Địa chỉ gửi tài liệu , địa chỉ mail , địa chỉ facebook cá nhân lên tin nhắn face hoặc mail : Hocco.vn@gmail.com