Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo trân trọng giới thiệu khóa học Khai – Trung tháng 9 năm 2020. Do danh thủ KTQG Vũ Hữu Cường và VĐQG 2017 KTQG Đặng Hữu Trang giảng dậy.Chi tiết khóa học bao gồm: 16 buổi. Trong đó có 9 buổi giới thiệu chuyên đề khai cuộc, 5 buổi giới thiệu chuyên đề trung cuộc và 2 buổi thi đấu giao lưu kiểm tra kết quả học tập.

I. Thời gian và giáo án:

+ Thời gian học: 19h30 thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, bắt đầu từ 07/09/2020.

400 clip giảng dậy chi tiết trên Hocco.vn.
Tất cả các phương án và biến mạnh nhất hiển thị trên app Thăng Long Kỳ Đạo.
Trực tiếp tương tác thi đấu giữa các học viên với sự tư vấn từ các giáo viên.

+ Phần 1: 9 Chuyên đề khai cuộc chuyên sâu tâm đắc nhất, đã được sử dụng và thành công trong thực chiến.

- Chuyên đề 1 : Đi tiên Trung pháo tấn tam binh phá bình phong mã
- Chuyên đề 2 : Đi hậu đỡ bình phong
- Chuyên đề 3 : Trung pháo phá các trận giang hồ cuộc .( bao gồm phá nghịch pháo , Đan đề mã , Thiết đan đề , quy bối pháo , Thiên phong pháo , tây tạng quyền )
- Chuyên đề 4 : Trung pháo phá thuận pháo
- Chuyên đề 5 : Trung pháo phá phản cung mã
- Chuyên đề 6 : Đi hậu chống tiên nhân chỉ lộ ( đỏ đi B7. Hoặc B3.1 )
- Chuyên đề 7 : Đi hậu chống phi tượng
- Chuyên đề 8: Đi tiên Tiên nhân chỉ lộ phế mã.
- Chuyên đề 9: Đi hậu Bình phong mã tam binh.

+ Phần 2: 5 Chuyên đề Trung quộc:

1- Kỹ thuật điều động quân
2- Kỹ thuật đổi quân
3- Kỹ thuật bỏ trước đoạt sau
4- Kỹ thuật thí quân
5- Kỹ thuật hiến quân

Học phí: 1.200k chuyển tới Phạm Thanh Trung : Techcombank chi nhánh Hà Nội Stk : 11120052030010

SDT ZALO liên hệ : Mr Trung 0935356789