BQT diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo

Clb cờ tướng Quang Trung

Vô cùng thương tiếc báo tin

Ông Tôn Thất Hưng ( nick kymoc ) , thành viên của clb cờ tướng Quang Trung , nick name kỳ cựu của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo , đã tạ thế vào lúc 23h10 ngày 31/12/2021

Lễ viếng được tổ chức từ lúc 7h30 đến 9h00 sáng ngày 07/01/2022

Tại nhà tang lễ Long Biên , số 54 C Trường Lâm - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội .

Lễ Truy điệu và đưa tang lúc 9h00 cùng ngày .

An táng tại công viên Vĩnh Hằng , Ba Vì , Hà Nội